Follow

از این داده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ بانک مرکزی وام با بهره ۳۴ درصد به بانک‌ها میده. نرخ ذخیره قانونی اگر کم بشه، بانک‌ها می‌تونن بدون افزایش «ذخایر» وام بدن. وام بانک‌ها بهره‌دار هست پس وام بیشتر، بهره بیشتر و درآمد بیشتری رو برای بانک‌ها در پی داره. نرخ ذخیره قانونی کمتر یعنی نقدینگی بیشتر. نقدینگی بیشتر یعنی تورم بیشتر. هرچه اختلاف میزان تورم واقعی ایجاد شده در اقتصاد بیشتر بشه، ضرر کمتر یا سود بیشتر بانک‌ها در گرفتن وام از بانک مرکزی.

من نتیجه می‌گیرم که بانک‌ها به عنوان نهادهایی که تنها به فکر سود سهامدارهای خودشون هستن به هر طریقی به دنبال راه‌کاری برای افزایش تورم واقعی اقتصاد هستن.
هرچی تورم بیشتر باشه، درآمد بانک‌ها هم بیشتر میشه.
هرچی تورم بیشتر بشه، درآمد کارگر(هر آن که کار میکند) کمتر میشه.
قانون بقای ماده و انرژی اینجا هم صادق هست.
هیچ پولی(به معنی درآمد) خلق نمی‌شود بلکه از جیبی به جیب دیگر منتقل می‌شود.
ساده بگم میشه دزدی. تبانی بانک(سرمایه‌دار) و حاکمیت(جبران کسری بودجه و ناتوانی در افزایش کار) برای دزدی از مردم.

Show thread

اگر اشتباه نکنم یه حساب حدودی نشون میده هر ۱۰۰ تومن سرمایه‌ای که بانک‌ها داشته باشن بهشون سر سال ۴۰۰ تومن سود میده. که حدود ۱۵۰ تومنش رو هم اگر برای تورم ایجاد شده کم کنیم میشه ۲۵۰ تومن سود از هر ۱۰۰ تومن.
کدوم تجارتی سالی ۲۵۰ درصد سود داره؟
اعداد موهومی هستن. یه حساب سرانگشتی برای خودم کردم ببینم مکانیسمشون چقدر سودآوری داره 😜

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.