تنها ارتباط منطقی درگیری با آمریکا و زدن هواپیما می‌تونه این باشه که ایجاد درگیری، پیش‌زمینه‌سازی بوده برای موجه نشون دادن موشک‌زنی…
احتمالاً توی اون ۲۰۰ نفر، یه نفر بوده که این‌ها می‌خواستن سرش رو زیر آب کنن؛ با برنامه‌ریزی چند ماهه، زدن کل هواپیما رو ترکوندن!

Follow

@danialbehzadi پیش زمینه‌سازی غلطه جناب استاد 😜 زمینه‌سازی خودش معنی پیش درش پنهان هست
در ضمن این نظر شما هم میتونه دلیلی برای ایجاد انگیزه کافی برای این کار باشه ولی من ازت یه سوال دارم. خودت چند درصد احتمال میدی این نظری که دادی درست باشه؟ 🤔

@yeenghelabi درسته، زمینه‌سازی!
به نظر من که هیچ ربطی به هم ندارن. همون‌طور که بقیهٔ سقوط‌های این سی‌چهل سال که انداختن تقصیرشون گردن تحریم‌ها و خواب‌آلودگی خلبان، به سه روز تلاش ناموفق برای امحا یا دستکاری جعبه‌سیاه نیاز نداشت ربطی به آمریکا نداشت.

@danialbehzadi حرفت که میگی تلاش برای امحا جعبه سیاه بدون پشتوانه و منطقه.
ایران قبل از تعیین تکلیف جعبه سیاه خودش این موضوع رو عنوان کرد. حتی امریکا هم سندی برای ادعاش ارائه نداده تا الان.
بهتره اون عینک بدبینی رو برداری و بدون غرض به موضوع نگاه کنی.
اینکه فرضا بخوای اشتباهاتی رو که در گذشته انجام شده به موضوعات آینده هم ربط بدی کار درستی نیست.
مثل این میمونه که یکی قبلا دزدی کرده حالا دوباره دزدی بشه و همه بدون دلیل اون رو مقصر بدونن.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.