Follow

Jistě si zde někteří všimli nápadu z EU začí šmírovat zprávy ve jménu boje proti pedofilům...
cnn.iprima.cz/zdechovsky-softw
Nelíbí se Vám toto šmírování? Tak čtěte dále.

@miloshavlicek
Vytváří pracovní skupinu k této problematice. Bude rád když se připojí kdokoliv, kdo chce šířit povědomí o této problematice. Skupina je na Matrixu (doporučuji klienta Element.io): matrix.to/#chatcontrol-cz:matr

docs.google.com/document/d/1QJ

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.