RT @deJuristen@twitter.com

Op 8 juni 1949 verscheen een boek. Niet zomaar een boek. Een meesterwerk, een angstaanjagende, beklemmende waarschuwing voor een overheid geobsedeerd door controle en veiligheid, waar privacy en vrije meningsuiting werden weggewist.

70 jaar later. Men heeft er niks van geleerd.

@stevenroose men heeft er veel van geleerd: het is een handboek geworden!

@stevenroose is deze toevallig op project gutenberg te vinden? Ik zou hem graag nog eens willen lezen.

@stevenroose hebbes ;) valt nu onder creative commons of public domain o.i.d vanwege de leeftijd. Zal hem van de week op vakantie door gaan nemen.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.