Goede grap:
datakluis-systeem.nl/

(Context: Allekabels gehackt, brengen verklaring naar buiten dat ze nu niet meer gekraakt kunnen worden vanwege hun datakluis systeem :-))

Follow

@arjen Was een leuke grap geweest zonder deze Google scripts. Nu is het vooral een tragische demonstratie van ons collectieve onvermogen om een fatsoenlijke website zonder surveillance op te leveren.

@mplammers @arjen extra ironiepunten voor het logo van allekabels.nl in de klantenlijst onderaan!

@mplammers @arjen oh wacht, dat was het eerste punt van Arjen al...val er middenin....

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.