Follow

Introducing the Modos Paper Laptop, the world’s first eink laptop, for a healthier relationship with technology.

modos.tech/blog/modos-paper-la

@modos
This is what I've always wanted and my #eink projects have been in the eventual service of!

@dheadshot

Thank you for your kind words! We hope to build an ecosystem of e-ink devices 🙂

@dch @modos #Modos cannot claim to be the first eink laptop; one-laptop-per-child (#OLPC) beat them to it years ago. But OLPC is dated and unavailable in retail markets, so Modos looks quite interesting nonetheless.

@modos
Türkçe çevirisini de yazayım:

Önümüzdeki yıl boyunca bu dizüstü bilgisayarı sizinle, topluluğumuzla birlikte oluşturacağız. Zamanınıza, dikkatinize ve esenliğinize saygı duyan açık donanım ve açık kaynaklı bir dizüstü bilgisayar oluşturmak için en başından itibaren açık ve şeffaf bir şekilde çalışmaktan heyecan duyuyoruz.
1/2

@modos
Şu anda mühendislerden, tasarımcılardan ve geliştiricilerden topluluk pilot programımıza başvuruları kabul ediyoruz. Topluluk pilot programına kabul edildikten sonra, Modos Kağıt Dizüstü Bilgisayarın ilk yinelememize erken erişim elde edeceksiniz.

Yakında topluluk pilot programı ve Modos Kağıt Dizüstü Bilgisayar hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacağız.

Katılmakla ilgileniyorsanız, bizimle iletişime geçin.
2/2

2/2

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.