Dzisiaj promuję teksty z mojego boga o charakterze refleksji na cyfrową dostępnością. Może znajdziecie je interesującymi. informaton.blog/2021/07/16/kil

Follow

@jaczad BTW jakbyś dodał do swojego bloga plugin activitypub to jego zasięg na fediverse by był znacznie większy bo komentowanie bezpośrednio na stronie jest mało atrakcyjne jeśli to wymaga używania emaila i jest tylko lokalne.

Chciałbym, ale hostuję na Wordpress.com. W tym abo nie mogę instalować wtyczek:( A kolejny to już sporo kasy.
@miklo

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.