Follow

The good example how to endorse/promote/prioritize while staying (yet, of necessity) with corpomedia : @Framasoft

@miklo @Framasoft
[PL]:
Twitter:

Chociaż Twitter nie jest wolny, Framasoft ma tam konto w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa, które nie wie o wolnym, gdzie to jest.
Oczywiście zapraszamy Was do śledzenia nas na Mastodonie, ale nie będziemy Was winić, jeśli zrobicie to na Twitterze 😉


Facebook:

Chociaż Facebook nie jest wolny, Framasoft ma tam swoje konto, aby zwiększyć świadomość wśród ludzi, którzy nie wiedzą o wolnym oprogramowaniu tam, gdzie są.
Oczywiście zapraszamy Was do śledzenia nas na Diasporze*, ale nie będziemy Was winić, jeśli zrobicie to na Facebooku 😉

@miklo

This is nice. I would like to see more FOSS projects stating this explicitly.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.