Internet w obecnej formie służy bardziej korporacjom, niż nam - użytkownikom. Na szczęście mamy możliwość „świeżego startu” i współtworzenie alternatywnej, nastawionej na nasze potrzeby technologii.

internet-czas-dzialac.pl/na-ja

Follow

@midline Z tym "dopuszczeniem popełniania nadużyć" to trochę tak jak z konstytucją - nie da się wpisać w nią takich bezpieczników, których nie da się obejść - to tylko kwestia pojawienia się wystarczająco zdeterminowanej grupy "złych". W przypadku IT ci "źli" to korporacje nastawione na maksymalizację zysku i utrzymanie monopolu. Dlatego widzę większą szansę w decentralizacji komunikacji opartej o to co już mamy niż szukanie nowych technologii - ich upowszechnienie (np gemini) nie będzie łatwe.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.