Follow

Milli istihbarat Teşkilatı yani MIT'i EmAyTi diye okuyan tek ben mi varım😃?

@linuxbey emayti baska oluyo sanki. yabancilar da mit diyor diye hatirliyorum

@can @linuxbey (Massachusetts Institute of Technology) olan mit var orijinal emayti onlar

@linuxbey bazen yanlışlıkla öyle okuyorum ama gerçek emaytiğ ile karıştığından düzeltiyorum kendimi.

bu tootta emayti diye okuyomuşum çaktırma :)

@linuxbey librewolf şeysini çözebildin mi? merak ettim sorunu

@baykanguru malesef çözemedim. Sanırım ingilizce kullanmak zorundayım. Ya da belki manual dil paketi yüklenebiliyordur.

@linuxbey Sanırm öyle. Çünkü MeİTe diye okuyanını bile duymadım. Doğrudun MİT

@linuxbey Bizdeki kısaltmaları okuma tam bir keşmekeş. Bilim adamları da aynı. Nasıl uydururlarsa öyle gidiyor.
En son örnek mRNA. Çoğu emReNeA diye okuyor. Öndeki m harfini neden em yaptıkları belirsiz. Ya da ingilizce okuyacaksan emarenay diye oku.

@melcebi sanırım günlük hayatta fazla ingilizceye maruz kalıyorum.

@linuxbey İngilizce öğretim yapan bir okuldaysız ya da günlük yaşamda yabancı dili çok kullanıyorsanız karıştırmak çok normal.
Ama, anadilinden başka bir dille tanışmamış insanlar 'H tipi' yerine 'haş tipi' diyor. Fransızcanız iyi galiba diyince de öyle yüzüme bakıyorlar. Bu ne diyor diye..😀

@melcebi hahaha doğru, büyük olasılık televizyondan böyle bi maruz gerçekleşiyor. Bir di bu işin politik versiyonu da var.Misal PeKaKa, CeHApe. Ki Orijinalinde Cehepe ve Pekeke olması lazım. Sağcı solcu başka türlü telaffuz ediyo.

@melcebi @linuxbey empi uc (MP3), empi dort (MP4) var bir de 🥺

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.