Özgür düşünce ile alakası olmasa da sırf anti-sjw olduğu için Efe Aydal'a ve Kirli 12 ekibine inanılmaz saygı duyuyorum. Ülkede otoriter olacaksa böyle otoriter olsun.

yewtu.be/watch?v=HWVSDOkZiVU

@dtbenli efeyi de buraya çekmek gerekiyor. Mastodon onun icin biçilmiş kaftan

@linuxbey Türk sunucusu açılınca mail atmayı düşünüyorum. Cüneyt Özdemiri Odyseeye getirmiştim bu şekide. Belki Efe Aydalı buraya getiririz.

@dtbenli mantıklı hamle olur. Efe Aydal misal Odysee'ye geçince bir sürü insan doğal olarak buralara geçmişti.Aynısı burası için de geçerli olur.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.