چند روزه باز اینترنت داره لگ میندازه
دارم به این موضوع فکر میکنم که اگه مثل سری قبلی ۲ هفته اینترنت قطع بشه چه خواهد شد ازون مهمتر چه باید بکنم :blobthinkingeyes:

AL boosted
AL boosted

اوبونتو ۲۰٫۱۰ منتشر شد!

این نسخه با عنوان «گوریل گوگولی»، آخرین و کامل‌ترین نسخهٔ این سیستم‌عامل آزاد از خانواده #گنولینوکس است.

#اوبونتو #نرم‌افزار_آزاد #لینوکس

Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.