Follow

@hund jag är inte säker men jag tror att date ger dig lokaliserade namn om du tillfälligt byter din locale under skriptets körtid, då skulle du slippa byta namn via sed. Allt fungerar som det ser ut, men förenkling betyder färre buggar :)

Samma när du skriver ut rubriken så kollar du ifall det är torsdag och skriver då ett extra streck. En enklare lösning är att skriva ut din vanliga rubrik med normalt antal streck, sen kolla om det är torsdag och då köra echo -e "-".

@hund då duplicerar du ingenting, vilket gör det enklare att ändra i framtiden om du vill, och det blir lite enklare att läsa och förstå om ett halvår :)

@hund jag tycker att det ser bättre ut 👍 Det är tydligare vad koden gör och koden upprepar sig mindre, plus att du löste "problemet" med om du vill byta bindestreck mot ett annat tecken väldigt enkelt med den nya funktionen.

"Hur kommer jag förstå om sex månader" är min tumregel för hur jag skriver kod :)

@kungtotte Tack! :) Jag är glad om jag hittar scriptet om sex månader. ;)

@hund jag brukar lägga en symbolisk länk i ~/bin/ till program och skript (som brukar bo i ~/code/shellscripts/), så ett ls -l brukar leda mig rätt 😂

@kungtotte Det är smart, jag gör något liknande. :)

Jag har faktiskt bra ordning på mina script, men däremot kan jag ibland vara lite dålig på att komma ihåg vad jag har ibland. :)

@hund jag hittade en till liten optimering du kan göra :) Istället för att bygga upp din $N variabel så kan du byta ditt seq-anrop till:

$(seq 1 ${}))

${} betyder "stränglängden av $DATE" vilket automatiskt anpassar sig till hur lång datumsträngen är :)

@kungtotte Script uppdaterat och du fick en liten omnämning också. :)

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.