Follow

@hund det låter väldigt likt "did.txt" systemet :)

theptrk.com/2018/07/11/did-txt

automaticowl.net/posts/did-txt

Jag utgick från den andra länken där och kom fram till följande fish-funktion: git.sr.ht/~kungtotte/dotfiles/

Väldigt behändigt måste jag säga :) Jag ändrade på det på så vis att den skriver en did.txt i nuvarande katalog istället för till en global did.txt fil så man kan ha en per projekt/ämne :)

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.