Fått meg ny XMPP brukar på jabber.no/ !

Anbefalar å teste det.

XMPP er litt meir desentralsiert i praksis ein matrix, i tillegg til at den har hatt 20 år med utvikling og føles mykje meir responsivt.

Nokon gode klienter

- Conversations (mobilapp)
- @dino (PC klient)
- @kaidan (PC klient)

Det er også @snikket_im som er eit xmpp prosjekt som køyre god branding osv. og er eit moglegt mastodon level prosjekt!

#xmpp #chat #jabber #matrix

Follow

@christoffer
Hey, at first thanks for mentioning us. ♥️
I don't know if you know, but Kaidan is not only available for PC but for mobile devices too :)
- zat

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.