Vill du hjälpa människor att surfa säkert utan #censur och stärka #privatliv och #integritet?
Vi söker fler ideella krafter för att hjälpa människor världen över! Läs mer om volontäruppdraget hos @volontarbyran@twitter.com -
volontarbyran.org/uppdrag/vill
#privacy #cybersäkerhet #cybersecurity

Follow

@dfri Jag vill inte vara en negativ surgubbe här nu, men detta rimmar lite illa när det pratas om censur och att stärka privatliv och integritet. :)

@hund

Det har du rätt i. Observera dock att det där inte är DFRIs egen webbsida, DFRI kan inte bestämma hur Volontärbyrån gör. DFRIs egen sida är fri från sånt där: dfri.se/engagera-dig/vill-du-s

Frågan är väl om DFRI borde låta bli att annonsera på Volontärbyrån för att Volontärbyrån använder Google-grejor på det där sättet. Kanske. Men samtidigt behöver DFRI nå nya människor, hur ska det gå till när de flesta lever helt i en Google-värld om DFRI inte alls kan synas där?

@dfri

@eliasr @dfri Det är lite klurigt det där. Lite som problemet med säg Instagram. Hur får man någon att sluta med Instagram om det enda de använder är Instagram? Hänger man själv på Instagram och försöker lära dem där om andra alternativ eller vad? :)

@hund @eliasr Alla organisationer behöver föryngras för att överleva och utvecklas, så även DFRI. Kanske din fråga är ett svar på möjlig väg framåt. Medlemmar på årsmötet och kommande styrelse får staka ut vägen.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.