Vi vill öppna ett spar- eller investeringskonto till vår ettåring. Är osäker på vad fördelar/nackdelar är med olika typer av långsiktssparande men överlag vill vi undvika att pengarna investeras i ovettiga saker. Vad bör vi tänka på?

@kottkrig Jag har två råd:

1. Kolla in rikatillsammans.se och bilda dig en egen uppfattning.
2. Lyssna inte på någon. Många vill väl, men långt ifrån alla vet vad de pratar om.

@kottkrig Och om du inte tar råd två kan du fråga mig. Jag har det som intresse. :)

Follow

@kottkrig Och då menar jag också bara tips och information, inte någon form utav ekonomisk rådgivning i överhuvudtaget.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.