@samuel Kollade du på domän hos Gandi? Jag betalar cirka 120 kr något för min .SE-domän, förvisso med min rabatt hos dem. :)

Follow

@samuel Cirka 215 riksdaler utan rabatt vill de ha. Jag kollade precis.

@samuel Jag vet, jag läste det precis. :) Jag tänkte att det kan vara värt att veta till när den ska förnyas.

Jag ligger lite i efter bland mina flöden med en sisådär 500 artiklar. :|

@hund Jag gillar njalla så jag stannar nog där :)

@samuel
mitt största problem med njalla är att man inte äger domänen själv :/
@hund

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.