Om jag vill ersätta fb-grupper med en annan plattform, har ni förslag på något annat? Jag vill mer ha som forum snarare än chatt. Bra om det finns gratishosting men okej om det kostar lite grann.

Det här är för att organisera en förening med mycket diskussioner.

Follow

@samuel Netcup.eu är billiga. Du kan ju lika på Flarum för forum.

@samuel Flarum påminner mycket om Discourse, med skillnaden att det inte är lika bloat. Jag tror kravet för Discourse är 20 GB diskutrymme...

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.