@hund nej men jag har en likadan som jag köpte på Kjell för några år sen. Tyvärr verkar de inte sälja den längre. Jättesynd, det är jättesmidigt att ha till t.ex. mediacentern. Skulle faktiskt inte kunna leva utan den.

@rgggn Jag förstår det. :) Jag har alltid använt ett fullstort tangentbord, men nu när man bor med tjejen har man vissa restriktioner att förhålla sig till. :D

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.