Huz boosted

Today is Password Day, we celebrate the day that raises awareness on the security of online access: some statistics and advice. #WorldPasswordDay wired.it/article/password-day-

Huz boosted
Huz boosted

Nogen burde sgu seriøst indstille Foreningen imod #ulovliglogning til årets Libre Prisen efter 5 års ulønnet arbejde og indsamling/brug af 3,4 million kr. for at stoppe den dansk ulovlige masseindsamling af #teledata om alle danskere. Den masseovervågning som den nu tidligere justitsminister Nick Hækkerup bortforklarede med "Overvågning er frihed" fra folketingets talerstol og "EU-domstolen er på forbrydernes side" på et samråd.

libre-prisen.dk/

Huz boosted

The need for careful digital privacy and data hygiene in the abortion access movement is paramount. Here’s a high level guide on some ways to approach it:

eff.org/deeplinks/2022/05/digi

Huz boosted

Installing an adblocker is the gateway drug into anti-consumerism, which is in turn the gateway drug into anti-capitalism.

Tell all your friends how to install adblockers.

Huz boosted
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.