Groot nieuws!

nos.nl/artikel/2396291-technol

Ik hoop dat prof. Jacobs en prof. van Dijck voortbouwen op de public spaces die er al zijn. Bij deze nog even het inventarisatierapport van Bluesky (Twitter) over het landschap van decentrale social media:
matrix.org/_matrix/media/r0/do

In 2019 bij een bijeenkomst in Brussel over de toekomst van de digitale wereld heb ik Mastodon al bij José van Dijck onder de aandacht gebracht. Dus ergens wel jammer dat ze zegt dat er geen alternatief is 😛

#publicspaces

Follow

@Erik

Inderdaad jammer. Volharden dat er geen alternatieve sociale netwerken zijn lijkt mij contraproductief. Naast Mastodon zijn er vele alternatieven zowel binnen als buiten de Fediverse.

Wellicht lijden ze aan het 'not invented here' syndroom. Of mis ik iets.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.