Jag tröttnade på hur Lighterpack och Packstack och liknande tjänster för att visa vikten på sin vandringsutrustning så jag byggde en egen implementation på min egen sida gustavlindqvist.se/friluftsliv

@gustav Grymt! Inte sådär jättetung packning heller. Hur gjorde du den? 🙂 JSON? Databas?

@edgren Det är en JSON-fil där allt ligger. Men jag försöker pusha utvecklaren bakom Packstack att lägga in så jag kan hämta data därifrån.

Follow

@gustav Ok 👍 Ja, det är ju lite smidigare då 🙂

Dret også! Glömde sätta min förra toot som Unlisted. Aja 🤷‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.