Follow

RT @DOBBELAEREW
Een samenleving waar politici om de haverklap surveillancemaatregelen nemen, en -apparatuur aankopen, daar pas ik ook voor, @SegersBen.

We vragen al járen om een moratorium op deze gevaarlijke technologie. Beter luisteren, dan stond dit er niet. twitter.com/segersben/status/1

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.