Follow

RT @IDLabResearch
Op 16 juni van 1 tot 3pm doen we een kennisdelingssessie rond Linked Data Event Streams.

Organisaties uit NL en VL vertellen hoe ze implementeerden; Onze onderzoekers leggen uit wat je er mee kan doen.

ghentunipss.eu.qualtrics.com/j
@digi_vlaanderen @linkeddatanl @ResearchUGent

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.