Follow

RT @pietercolpaert
Op 16 juni van 1 tot 3pm doen we een kennisdelingssessie rond Linked Data Event Streams.

Organisaties uit NL en VL vertellen hoe ze implementeerden; @IDLabResearch onderzoekers leggen uit wat je er mee kan doen.

👇ghentunipss.eu.qualtrics.com/j

@digi_vlaanderen @linkeddatanl

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.