Ordered some books in order to get my HAM-radio certification. And when thats done I can finally start building some AREDN nodes

A friend of mine just put up the first node in Sweden, hopefully our project can grow into a bigger network soon

It is quite cool how an #AREDN node can be built with relative cheap hardware

@selea asså. Jag är så sjukt nyfiken på detta. Har aldrig hört om aredn tidigare. Har du tips på nån bra sajt/video som beskrivet detta på en femårings nivå?

@coffe

Jag fick det förklarat verbalt faktiskt, innan jag började kolla på deras site.

arednmesh.org/

Hittade även denna:
youtu.be/4ezz-riTpXE

Ifall du har någon timme över xD

@selea he he en timme är dyrt i livspusslet. Får ladda hem den kolla på mindre sittningar. Men om jag inte cyklar för snett är det data över radio / "Wifi över kortvåg"?

@coffe

Något sådant är det ja, har inte full koll på exakt - men "data över kortvåg" definitivt!

@selea Detta är något jag skulle kunna vara en del av om jag hade tid. Älskar ideen med mesh och "fristående" nätverk. IT-prepp and so on

@coffe

De enda du behöver är egentligen ett Radioamatör-certifikat, och en bra plats att sätta upp noden :)

Follow

@selea hi hi ja det verkar vara ett rätt rejält tilltaget test

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.