Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2021/07/19

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας, για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία! opensource.ellak.gr/2021/05/31

Κάλεσμα για εθελοντές εκπαιδευτές για δημιουργία ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού για ανοιχτές τεχνολογίες edu.ellak.gr/2021/05/25/kalesm

Απολογισμός της ημερίδας «Δημοκρατικότερο λογισμικό σε ένα σχολείο για όλους: αλλάζοντας στάσεις και νοοτροπίες» edu.ellak.gr/2021/05/26/apolog

Παρουσιάζοντας το Διαδίκτυο δημόσιου συμφέροντος: Μια σειρά άρθρων από το EFF openwifi.ellak.gr/2021/05/27/p

Πρόσκληση ΕΔYΤΕ σε επιστήμονες και ερευνητές για πρόσβαση στο εθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS edu.ellak.gr/2021/05/27/proskl

Πληροφοριακή εγγραμματοσύνη (information literacy) στο Διαδίκτυο- Απολογισμός ενός εργαστηρίου oer.ellak.gr/2021/05/20/plirof

H FOSSCOMM 2021 διαδικτυακά στις 13-14 Νοεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας : Κάλεσμα για προτάσεις ομιλιών εργαστηρίων opensource.ellak.gr/2021/05/12

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) συμμετέχει το GSOC 2021 με 10 έργα ανοιχτού κώδικα opensource.ellak.gr/2021/05/18

Τα webinars του Παρατηρητηρίου Ανοιχτού Κώδικα (OSOR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 opengov.ellak.gr/2021/05/18/ta

Γιατί πρέπει να ζητάτε λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τις συσκευές IoT σας openhardware.ellak.gr/2021/05/

RT @ShaneHuntley
These ransomware groups were able to target hospitals during a pandemic with relative impunity but causing an increase in US gas prices resulted in swift counter action?
krebsonsecurity.com/2021/05/da

Read how the @uniinnsbruck uses Element and @matrixdotorg as a university-wide real time communications platform to support its vibrant learning culture.

👉 t.co/ZFPiKsaG9i t.co/guR4GPzQvd

Dear @FU_Berlin please read this. Our students need a GDPR compliant solution to stay in contact when the courses are over. @HumboldtUni and @TUBerlin also successfully use @matrixdotorg

Show older
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.