Jeg ønsker meg en bot som tråler fødiverset etter norske brukere (#introduksjon og toots/profiler med norske ord), og legger dem inn i en søkbar liste på en egen nettside. Litt creepy, men potensielt ganske nyttig? Og er det i det hele tatt teknisk mulig?

Evt. bare en liste hvor folk kan føre opp fødivers-adressen sin (og evt. sin tidligere Twitter-bruker) manuelt. Men det hadde kanskje vært mye arbeid å få folk til å skrive seg på lista. Og det hadde jo vært en form for sentralisering, så det strider kanskje litt mot fødivers-ånden?

@haldorsen Men... Korfor? Kva for problem løyser det? For kven? Folk som vil nytte norsk språk eller diskutere problemstillingar spesifikke for Noreg finn da saman basert på det? (Til dømes ved oppsøke snabelen.no.) Eg har alltid argumentert for pull, ikkje push, på web, for å seie det sånn.

@Steinar Jeg følger mange bra folk på Twitter, og jeg skulle helst ønske at alle flytta over hit. Men hvis folk er spredt rundt på forskjellige instanser kan det bli vanskelig å finne de igjen. Tanken om å gjøre det spesifikt for Norge var kanskje mest fordi de fleste jeg følger fra før er norske.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.