Jeg har laget en slags personlig wiki (webapp i Laravel). Hvor burde jeg dele den med omverdenen? Noe sier meg at denne #FOSS -gjengen på Mastodon ikke er størst fan av Github?

@haldorsen Hoste noko sjølv? Eller ha det på allura.apache.org/ eller savannah.nongnu.org/ ? Plenty med andre alternativ òg.

@Steinar @christoffer Takk for tips! Hoste selv kunne vært en mulighet, men jeg vil helst ikke legge så mye arbeid i den biten.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.