@PINE64 Czekam z niecierpliwością na Lora PineDio.
Choć wydaje mi się, że będzie to hybryda. Duże nadajniki na wysokich budynkach i kable (internet) do routera i małe noszone przy sobie.
Ale jest to coś co zmieni uzywanie lora, bo dzis po za solidnym gotenna i niedziałającym pylife to jakies lokalne małe inicjatywy jak disaster.radio czy podobne. Co niestety sprzetowo nie działa za dobrze.

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.