Trying my best effort to keep using Mastodon and stop using slowly Twitter. :ablobcateyesflip:

Happy New Year people of the Fediverse, fosstodon and anywhere you are! This year will surely be a year of changes, and I hope you can do whatever you wish you can do <3 so enjoy the night and see us this new year!!!

So I'm now trying the Mastodon world! Finally there.

I've tried some clients on desktop by now, but none on Android... any recommendation? I'm probably checking Tusky from F-Droid but any suggestion will be greeted.

Un grup de recerca de la Universitat Rovira Virgili està fent un estudi sobre la quantitat de paraules que coneix la gent en català.
Han creat una aplicació que té format de joc on el participant ha d'endevinar si el que surt a la pantalla és una paraula en català o no. Dura 5 minuts
Necessiten 50.000 participants. Per això et volia demanar si pots entrar al link de sota i participar. I si ho pots difondre al màxim de contactes possibles, xarxes socials, etc. Necessiten que es faci viral.

Si voleu donar calerons perque el servidor que ens brinda l'@spla pugui mantenir-se - sobretot amb aquest creixement brutal! - ho podeu fer aquí:

Paypal: paypal.me/mastodontcat

L'enllaç per fer-ho amb faircoins no acaba de funcionar...

Tota la info sobre el servidor: mastodont.cat/about/more

Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.