@Gina nooo, how will you survive? 😂

stay safe and enjoy the warmth.

@Gina Voel je niet verplicht hoor! :D nu.nl: "Nederlanders in zuiden Afrika mogen terug, thuis in quarantaine
Nederlanders die op dit moment in het zuiden van Afrika zitten, hebben het recht terug te komen naar Nederland en zijn uitgezonderd van het vliegverbod. "Maar voor hen geldt wel de dubbele testverplichting en de quarantaineplicht", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met NU.nl."

Sign in to participate in the conversation
Fosstodon

Fosstodon is an English speaking Mastodon instance that is open to anyone who is interested in technology; particularly free & open source software.